top of page

EĞİTİM PROGRAMLARI

Şan

Image by israel palacio

Günlük hayatta bilinçli olarak kullanmadığımız diyaframımızı nasıl doğru çalıştıracağımızı öğreterek sesimizi sağlıklı bir şekilde kullanmayı sağlayan şan dersleri,diyaframın yanı sıra akciğer,sinüsler,karın kasları,karın boşluğumuzu da doğru bir biçimde çalıştırarak ses tellerini eğitir. Kişi bu sayede hem doğru tonlamayı öğrenir hem de bilinçli ifade yeteneğini geliştirirken doğru şarkı söyleyebilmeyi başarır.

Piyano

Piano Keys

Klavyeli ve telli çalgılar kategorisinde bulunan piyanonun asıl adı hafif ve kuvvetli anlamına gelen ve İtalyanca bir kelime olan pianofortedir.Bu isim çalgının sahip olduğu geniş ses rengini belirtmek için kullanılmıştır. Çekiçli bir mekanizmaya sahiptir. Tuşlara basıldığında içerideki küçük tokmaklar tellere vurarak sesin elde edilmesini sağlar. Sesler kalından inceye doğru sıralanmıştır.
Tuşa basıldığı anda sesin elde edilmesi ve armoninin daha rahat görülebilmesi açısından müziğe ve enstrümana başlangıçta temel bir enstürüman görevini görür. Küçük yaşlardan itibaren vücut koordinasyonu ve konsantrasyonunun artması, hafızayı güçlendirmesi açısından da pek çok fayda sağlamaktadır.

Yaylı Çalgılar

Maggini's violin

Yayın tel üstünde kaymasıyla oluşan titreşimle sesin elde edildiği çalgılardır. Orkestranın çekirdeğini oluşturan yaylı ailesi incelik ve hareket yeteneğine göre keman, viyola, viyolonsel, kontrbas olarak sıralanır. 1. kemanlar yaylıların üst partilerini;viyola armoni eşliğinin orta partilerini seslendirirler. Viyolonsel, keman ailesinin en kalın sesi olan kontrbasla birlikte bas partiyi çalarlar. Viyola ve viyolonselin de klasik repertuarda çok önemli soloları vardır.

Gitar

Image by De an Sun

Telli bir enstrüman olan gitar dört telli bir İspanyol çalgısı olan guitarranın geliştirilmiş hali olup 19.yy’da bugünküne en benzer şeklini almıştır.Yanları oyuk bir gövdesi ve uzun bir sapı bulunur.Parmakla ve elle çekilerek çalınır.Çağdaş klasik gitar 6 telden oluşur. Klasik, akustik, elektro, bas, perdesiz, 7 telli, lap steel gitar, 12 telli gitar, weissenborn jazz gitar gibi türleri vardır. Piyano gibi çok sesli bir enstrüman olan klasik gitar solo bir enstrümandır, orkestrada içinde de yer alır.

Nefesli Çalgılar

Image by Rajesh Kavasseri

İnsan nefesi ile havanın titreşmesi sonucu sesin elde edildiği üflemeli çalgılarda sesin ince ya da kalın olması borunun uzunluğuyla doğru orantılıdır. Tahta nefesliler (flüt, obua, klarinet, fagot, saksafon,) bakır nefesliler (korno,  trompet, trombon, tuba ) Ayrıca saksofona 19.yy.’da besteciler tarafından eserlerinde yer verilmiştir.

Vurmalı Çalgılar

Image by Matthijs Smit

Vurmalı ailesi tarihin en eski çalgılarının önemli bir bölümüdür. Sadece ritm ve renk değil melodik ve armonik öğelere de katkıda bulunurlar. Enstrümanın yapısı, etnik kökeni, müzik teorisi ve orkestrasyon içindeki işlevine göre sınıflandırılırlar. Sesin üretilme şekline göre idiofon ( tüm yapının titreşmesiyle sesin elde edildiği) büyük ziller, el zili,çanlar, marimba , gong,  celestra.
Membranofon ( üzerindeki zarın titreşmesiyle sesin elde edildiği ) her türlü davul, timpani, bongo, konga) Müzikal işlevlerine göre sıralamada ise; belirlenebilir frekanslılar; timpani, marimba, ksilofon, vibrafon, belirlenebilir frekanslı olmayanlar ise ziller, bas davul vb.

Koro

Image by Omar Flores

Sayısal durum, ses türü, ses kapasitesi ve tını olarak dengeli, tek ya da çok sesli yapıtları seslendirme, yorumlama amacıyla oluşturulan, toplumun kültür ve sanat yaşanma da katkı sağlayan ses topluluklarıdır. Çalgı eşlikli korolar olduğu gibi enstrüman kullanılmayan a capella korolar da mevcuttur. Özellikle çok sesli bir koroda korist olarak yer almak, armoniyi duymada ve geliştirmede, solfej yapmada ve çok seslilikteki diğer sesleri duyarak dinlemeyi öğrenmede, aynı zamanda nefes egzersizleri ile doğru şarkı söyleyebilmekte büyük katkılar sağlamaktadır.

bottom of page